עורכת דין - עפרה שפר - הגנה וייצוג נגד תביעות בנקים
ביכולתינו לעזור לך לצאת מהמצב אליו נקלעת. תביעה מהבנק, זה לא הסוף. יש הרבה מה לעשות. בוא נדבר..

law_moovment
ישנם מקרים בהם עו"ד הוצאה לפועל יכול לדרוש מרשם ההוצאה לפועל לבטל הגבלה על רשיון נהיגה
באילו מקרים חלה חובה על רשם ההוצאה לפועל לבטל הגבלה על רישיון הנהיגה שהוטלה מכוח חוק ההוצאה לפועל והאם עו"ד הוצאה לפועל יכול לבטל את ביטול רשיון הנהיגה? לאחר ביטול וצמצום השימוש בפקודות המאסר כנגד חייבים המוחזקים כמשתמטים מתשלום חובותיהם, איפשר המחוקק לרשם הוצאה לפועל, בין היתר, להטיל הגבלה על החייב מלקבל, להחזיק, לחדש רשיון נהיגה שלו – מכוח סעיף 66א לחוק ההוצאה לפועל.

כפי שפורט בהצעת החוק, תכליתן של הגבלות אלה ליתן כלי קיצוני פחות ממאסר בידי רשם ההוצאה לפועל כדי להביא ...
bankDuties

ניקיון לפסח וסדר בבלגאן אפשריים גם כאשר יש חובות בהוצאה לפועל.
עורך דין הוצאה לפועל
רבים מאיתנו לא מצליחים לגמור את החודש, ולעיתים, מנהלים עסק הפסדי. כל חודש "מתגלגלים", מנכים שיקים בשוק החוץ בנקאי, הבנקים לוחצים, מאיימים שיחזירו שיקים, ולא מעט מוצאים עצמם חייבים כספים רבים שמתגלגלים לחובות בהוצאה לפועל. חובות בהוצאה לפועל זה דבר לא נעים: עיקול משכורת, פקודת מאסר, צוי הבאה, עיקול בבנקים, עיקול מיטלטלין בבית, עיקול רכב, הגבלת רשיון נהיגה, ועוד מרעין בישין. ובכן, יש הרבה מה לעשות בנידון. בעזרת עורך דין הוצאה לפועל שמתמחה בעניין ניתן להגיע לפתרונות מפתיעים לטובה.

התנהלות נכונה, גם במצב ...
12554743_s
מנהיגות חדשה ורפורמה בהליכי פשיטת רגל המאפשרת שיקומו של החייב בתום לב, בפרק זמן מוגדר ומתוכנן
החל מראשית שנת המשפט תשע"ד (ספטמבר 2013) מונהגת רפורמה מבורכת בהליך פושטי רגל רגל ע"י הכונס הרשמי, פרופ' דוד האן שעיקריה: יצירת תמריצים חיוביים לחייב, תום הלב, לקבלת הפטר תוך פירעון הוגן ושיוויוני לנושיו, ותוך קציבת לוחות זמנים מובנה

באופן מעשי, הרפורמה שמנהיג הכונס הרשמי, פרופ' האן דוד, ביישום פקודת פשיטת הרגל, עשויה ליצור שינוי משמעותי ביחסי חייב-נושה: ממודל נפסד של win-loose או גרוע יותר, loose-loose, למודל יעיל יותר של win-win.
רקע כללי להליך פושטי רגל
בשנת 2008 חוקק המחוקק תיקון משמעותי בחוק ...
hotzaLapoal

רשמת תקנות ההוצאה לפועל בתל אביב הורתה על סגירת תיק הוצאה לפועל למרות חוב רשום של 231,096 ₪ בשל השתהות של הזוכה בגביית החוב

הרשמת קבעה כי על פי תקנות ההוצאה לפועל, על הזוכה לקיים זכותו בתום לב. בהעדרו של הזוכה וכן לאור השיהוי בנקיטת הליכים, יש להורות על סגירת התיק.
וכך היה: ט. דוד פתח תיק הוצאה לפועל כנגד ל. יצחק בשנת 1983. סכום החוב בפתיחת התיק עמד על 1,760 ₪ ויתרת החוב בחודש מרץ עמדה על 231,096 ₪.

ל. יצחק היה ערב לחובותיו של אביו, שבינתיים נפטר.
בתיק הוחלף עורך דין והוא החל לנקוט בהליכים ...
lawyerPayment

החלטה מעניינת מאוד ויש לומר, אמיצה, שניתנה בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים קובעת כי כאשר חייב מגיע להסדר חוב עם הבנק, זכאי ה כונס נכסים לשכר טרחה נמוך משמעותית משכר הטרחה שהיה מגיע לו על פי התקנות.

הסיפור הוא כזה: א"מ פיגרה בתשלומי המשכנתא. בנק מזרחי פתח תיק למימוש משכנתא כנגדה והחל בהליכי מימוש על פי דין. לימים נכרת הסדר חוב עם הבנק, והחייבת עומדת בהסכם וכבר פרעה את חוב הפיגורים לבנק.

לאחר שעמדה בהתחייבויות שלה, הגיש כונס נכסים בקשה לפסוק לו שכר טירחה וביקש לקבל אחוז מסכום ההסדר בין הצדדים.

90 ימים מיום מינוי כונס הנכסים
money_hotza_lapoal

יש לך חובות הוצל"פ ישנים, והזוכה לא פעל בהם שנים רבות? ניתן להגיש בקשה לרשם הוצאה לפועל להפחתת ריביות והפרשי הצמדה בהוצאה לפועל בשטרות ובתביעה על סכום קצוב

תיקון חדש ומעניין בחוק הוצאה לפועל, במסגרת התיקונים החשובים שבוצעו בחוק בשנת 2008 (מכונה גם תיקון מס' 29) קובע כי לרשם ההוצאה לפועל סמכות, לפי בקשת החייב ומטעמים מיוחדים שיירשמו, להקטין את תוספת הפרשי ההצמדה והריבית כאשר מדובר בתביעה על סכום קצוב וכן כאשר מדובר בשטרות.
רשם הוצאה לפועל
החלטה ברוח חקיקה זו ניתנה על ידי רשם הוצאה לפועל הנכבד עמית גולן, בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב, במסגרתה הפחית ריבית ...
ptor_loan

"מתן צו הפטר יהווה פגיעה כלכלית משמעותית" כך טען בנק אוצר החייל כנגד בקשת חייב - בחור צעיר שאביו ניצל את מרותו, פתח חשבון על שמו, ויצר חוב בעת שהשתחרר מהצבא - לקבל הפטר ולצאת לדרך חדשה. לקרוא ולא להאמין.

בנק אוצר החייל טען כי מתן צו ההפטר יגרום לו לפגיעה כלכלית משמעותית ולכן התנגד למתן ההפטר: הרשם שדן בתיק דחה הטענה, קבע שהיא תמוהה ולמעלה מכך, והבהיר כי רווחי קבוצת הבינלאומי עליה נמנה בנק אוצר החייל הינם בשיעור של 134 מליון ש"ח ברבעון השני של 2016,  ו- 446 מליון ₪ בשנת 2015 כולה והטענות והדבר מעלה תהיות ...
bank

גם אם אתה לקוח מוגבל, או לקוח מוגבל חמור, או לקוח מוגבל מיוחד, לקוח שהיה מוגבל, לקוח שמצוי בפשיטת רגל או שהיה בעבר בפשיטת רגל, לקוח שהוטל עיקול על חשבונותיו ועוד

פניות רבות מגיעות אלי בנוגע לאנשים שמצויים בחובות או מוגבלים, ומנסים לפתוח חשבון בנק, והבנק מסרב, או מערים קשיים.

אז דעו לכם שגם אם אתם מצויים באיחוד תיקים, חשבונותיכם מעוקלים עקב תיקים בהוצאה לפועל, יש לכם כתם ב-BDI, מצויים בהליך פשיטת רגל, מוגבל באמצעים, ועוד, יש לכם זכות לנהל חשבון בנק. אמנם הבנק לא חייב לתת לכם אשראי, ובטח לא ייתן, אך הבנק חייב לספק לכם ...
agreement

שאלה מורכבת.... עליה נתן בית המשפט העליון לאחרונה תשובה בפסק דין ע"א 1691/11... גם התשובה מסובכת ומורכבת לא פחות....

פסק דין שניתן ביום 15.12.15 עושה סדר בפסיקות הסותרות של בתי המשפט המחוזי וקובע מתי אדם שמשכן נכס לטובת חיוב של אחר, או חתם ערבות להלוואה לטובת צד שלישי,  והבנק החתים אותו על מסמכים שהוא לווה נוסף ייחשב ערב חרף המסמכים עליהם חתם.

בקיצור, הסיפור הוא כזה:
לעיתים אנשים מעוניינים לקבל הלוואה מהבנק, בין אם לצורך קבלת משכנתא לרכישת נכס, ובין אם מדובר בהלוואה עסקית והבנק מבקש לשעבד נכס, או להחתים מישהו ערבות להחזר החוב.
הבנק בדרך כלל ...
expropriation

מדובר בתובענות המוגשות בהוצאה לפועל על סכום קצוב.
בשנת 2007 בוצע תיקון 24 בחוק ההוצאה לפועל, שאיפשר לנושים מוסדיים כמו בנקים, חברות סלולאר, חברות ביטוח, ועוד, שברוב המקרים הלקוחות לא מתגוננים מפני התביעה להגיש תביעות בסכום של עד 75,000 ₪ ישירות בהוצאה לפועל.

מטרת החיקוק היתה לקצר תהליכים, לחסוך זמן שיפוטי, וכן לחסוך לחייב חיובי אגרות ושכר טרחה כפול.
מדובר בסכומי תביעה של עד 75,000 ₪ נכון להיום (בתחילת הדרך סכום התביעה היה 50000 ₪).

המחוקק קבע כי תנאי להגשת התובענה יהיה משלוח מכתב התראה לפני הגשת תביעה על סכום קצוב, 30 יום בטרם הגשת התובענה.
בלשכת ...
201

האם גרוש שחייב מזונות לגרושתו וילדיו יכול להגיש בקשה להכריזו פושט רגל, האם הוא יופטר מחובותיו לגרושתו ולילדים? מה יקרה לחובות עבר בזמן ההליך, צו כינוס לפושט רגל, מתי, ועוד בקיצור מה הכללים לחייב שמעוניין להיכנס להליך פשיטת רגל, ואיך יראה ההליך?

לאחרונה, עקב ריבוי הגשת בקשות להכריז פשיטת רגל, מצויים הגרושים במצב מורכב. מחד, חובות המזונות לא נמחקים, מצד שני, גרושת החייב צריכה להגיש בקשה מבית המשפט לקציבת המזונות ופסק הדין שנקבע בבית משפט לענייני משפחה כבר לא תופס במשך ההליך, לעיתים, גרושים חושבים שזה הפתח להתחיל חיים חדשים, כי גרושתם לא מניחה, ועוד ועוד.

יש ...
200

זה לא סוף פסוק. מה מותר ומה אסור לבנק לעשות.

לאחרונה אני שומעת מלקוחותי כי הבנק לפתע מודיע להם כי הוא סוגר להם את החשבון. הם לא מבינים מדוע? מה עשו.

אחד המקרים בהם טיפלתי אחות מוסמכת בית חולים, ותיקה שמשכורתה גבוהה, החלה פרוייקט בניה והסתבכה מעט. לצורך הסדרת המשבר נעזרה בבני משפחתה והיתה מפקידה לבנק כספים. תחילה הבנק ביקש מזומן לכיסוי השיקים, ולא הסכים לקבל שיקים מבני משפחתה מחשש שהשיקים יחזרו. הגברת נאלצה בכל פעם למשוך מכספומטים ופרטה את השיקים שנמסרו לה בבנק של קרובי המשפחה והיתה רצה לבנק להפקיד את השיקים. לאחר תקופת מה, הבנק ...
3130

יש תקווה לחזור להליך תוך שנה

פסק דין של בית המשפט העליון קובע כי תקופת הצינון שלאחריה תוכל לחדש הליכים, היא שנה שנה וחצי, ובנסיבות חמורות 2.5 שנים.

כידוע, הליך פשיטת רגל כיום מנוהל ביעילות, ומאפשר לחייבים לצאת לדרך חדשה תוך 54 חודשים. המדיניות המשפטית שהנהיג הכונס הרשמי, מאפשרת לחייב שקרס בתום לב, להתחיל מחדש את חייו.

במהלך התקופה, נדרש החייב למלא את הצוים שניתנו בצו הכינוס. בין היתר, מדובר בצוי חיוב. צו החיוב הוא הסכום שנקבע בצו לתשלום בכל חודש. צו נוסף, הינו להגיש דוחות כספיים בכל חודשיים בצירוף מסמכים רלוונטיים, בו מפרט החייב את ...
008

 

הוראת שעה בחוקי ההוצאה לפועל, מאפשרת גם לחייבי הוצאה לפועל מוגבלים באמצעים, לקבל הפטר בהוצאה לפועל מחובותיהם, כמו בהליכי פשיטת רגל

תיקון 47 לחוק ההוצאה לפועל מאפשר לחייב שהוכרז מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל לקבל הפטר בהוצאה לפועל מחובותיו. תיקון זה, נכנס לספר החוקים ביום 28.7.15, והוא יתחיל להיות מיושם החל מיום 6.9.15 ועד ליום 5.9.18, והוא מהווה מהפכה של ממש בדיני חדלות הפרעון וההוצאה לפועל.

כידוע, הליכי פשיטת רגל, מאפשרים לחייב שהוכרז פושט רגל לקבל צו הפוטר אותו מכל חוב (למעט חובות שלא ניתן לקבל הפטר בהוצאה לפועל בגינם, כמו חוב מזונות וכו). הצורך במתן ...
007


בית המשפט החליט שהמעקל של הבעל לא יוכל לעקל את הדירה בטענה שמחצית ממנה שייכת לחייב, שכן שוכנע כי בני הזוג התכוונו להפריד את הרכוש המשותף והבית נרשם מראש כל שם האישה בטרם הסתבך הבעל בחובות

בית משפט מחוזי מרכז דחה תביעה של בנק לאומי להטיל עיקול על דירת מגורים שרשומה על שם אשת החייב בלבד למרות שדירת המגורים נרכשה על ידי 2 בני הזוג במהלך חיי הנישואים שלהם, וזאת מאחר שהשתכנע שבני הזוג התכוונו להפריד את הדירה מהרכוש המשותף ורשמו אותו מראש על שם האשה, על מנת להגן על הרכוש לטובת האשה והילדים, וזאת בטרם הסתבך ...
3

כדאי לדעת - פוסטים פופולריים מהבלוג
בניית האתר, קידום ושיווק: נקסטמדייה

מייצגת לקוחות נגד בנקים
פרטיים ועסקיים שנקלעו לבעיות כלכליות ונתבעים על ידי בנקים. טיפול בענייני פשיטת רגל, משכנתאות, חשבונות מוגבלים ועוד.

עורכת דין - עפרה שפר

 דבורה הנביאה 22, תל אביב 69350

טל. 03-5499059, נייד: 052-5777353

פקס: 03-5499069

ofralaw@gmail.com


עפרה שפר
, עו"ד - דיני בנקאות

ביכולתינו לסייע לך לצאת מהמצב הקשה ולאפשר לך להבריא את עצמך. בואו נדבר

כתבו אלי