עורכת דין - עפרה שפר - הגנה וייצוג נגד תביעות בנקים
ביכולתינו לעזור לך לצאת מהמצב אליו נקלעת. תביעה מהבנק, זה לא הסוף. יש הרבה מה לעשות. בוא נדבר..

mus_open_bank_account

פסיקה חדשה בנוגע לחייבים וחובת הבנק להמשיך לנהל חשבון בנק ביתרת זכות, או ב פתיחת חשבון בנק חרף חוב שנתבע בפשיטת רגל בחשבון

שופט בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את טענת בנק דיסקונט שסרב לאפשר לחייבת להמשיך לנהל חשבון בנק שהיה לה לפני שפתחה בהליכי פשיטת רגל, ונותר בו חוב.
השופט קבע כי החוב עד למועד צו הכינוס "מתאפס" שכן הוגשה בגינו תביעת חוב, ומאותו רגע החייבת יכולה לנהל החשבון ביתרות זכות בלבד, אך להישאר עם החשבון הישן, ובבנק בו ניהלה את החשבון. עניין זה שופך אור על נושא פתיחת חשבון בנק או ניהול חשבון קיים.

החייבת ...
Curve_of_smartphone_
בוטל עיקול מיטלטלין לאחר נטילתם, והם הושבו לאשת החייב בשל פגמים שהיו בהליך,
ביטול עיקול מטלטלין אפשרי בהחלט. וגם נקבע כי
פלאפון סמארטפון, טלפון נייד, טאבלט, מחשב נייד, דינו כדין מחשב לעניין עיקול והגנת פרטיות החייב ולכן כדי לעקלו יש לאפשר לבעליו לגבות ולמחוק כל מידע אישי המצוי בו, ואסור ליטול אותו במעמד העיקול ללא התראה בת 10 ימים. אי מתן זכויות אלו לחייב, יכול לאפשר ביטול העיקול.

רשם ההוצאה לפועל בחדרה, אפשר את הליך ביטול עיקול והורה להשיב לאשת החייב שעון שקיבלה במתנה ליום ההולדת 40 וכן הורה להשיב לה את הפלאפון שנלקחו ממנה בעת ביצוע הוצאת מיטלטלין ...
lawyerNote

קבלת הטופס הורוד (לעיתים ירוק) המודיע על קבלת צו פינוי מדירת מגורים הוא דבר מזעזע. כשאדם מקבל צו פינוי הוא מרגיש שתהום נפערת לו מתחת לרגליו, כל עולמו חרב עליו. דעו כי, יש לא מעט כלים לסייע לאנשים שכשלו בתשלומי המשכנתא, או לעיתים, כאשר מונה כונס נכסים במסגרת עיקול על הדירה.

חוק ההוצאה לפועל תוקן בשנים האחרונות, במסגרתו שונה החוק ופעילות כונס נכסים במטרה לסייע לחייבים שאינם מסוגלים לשלם משכנתא, אם באופן זמני, ואם בשל קשיים כלכליים.

חשוב מאוד לא להזניח. מיד כשמקבלים התראות על הפרת ההסכם ו/או אזהרה, יש לפנות לעורך דין על מנת שיסייע לכם ...
blackWhiteLaw

ניתן לעקל כספים ב הוצאה לפועל עד לגובה ערבויות והבטוחות שהעמיד הלקוח לצורך קבלת מסגרת אשראי, גם אם החשבון מצוי ביתרת חובה

פסק דין חדש (תא (ת"א) 2176/08  משה אלבס נ' בנק מזרחי-טפחות בע"מ), המצוי כעת בערעור בבית המשפט העליון, קובע כי הזכות למשיכת יתר על פי הסכם מסגרת אשראי הינה זכות הניתנת לעיקול בגובה הבטוחות והערבויות המוחזקות על ידי הבנק. נטל ההוכחה להוכחת קיומן או אי קיומן של ערבויות בטוחות מוטל על הבנק.

החלטה זו מהפכנית ויש בה להשפיע על שוק האשראי בארץ, כמו גם על חוסר הוודאות לגבי הסכומים המעוקלים, ועל דרך ההתנהלות בחשבון ...
drive_licenes
החלטה חריגה בנוף ניתנה לאחרונה בעניין ביטול רטרואקטיבי של הגבלה על רישיון נהיגה בלשכת ההוצאה לפועל בחיפה.
מדובר בחייב מבוגר, שנפתח כנגדו תיק בשנת 2009. הזוכה הגיש בקשה להגביל את רישיון הנהיגה של החייב, וההגבלה נכנסה לתוקף ביולי 2012. החייב במשך השנים שילם לתיק 250 ₪ אך לא ברצף. כשהגיע מועד חידוש הרישיון, הודיע משרד הרישוי כי הוא מסרב לחדש הרשיון, והחייב נדרש לעבור מבחן עיוני ומעשי. וזאת עקב הגבלה על רשיון נהיגה שיש כנגדו.

החייב יליד 1951, אדם מבוגר שברור לכל שהדרישה לעבור בגיל זה מבחנים לצורך קבלת הרשיון תגרום לו לאבדן הרשיון.

כבוד הרשם ביטל את ...
lawyerHouse

בשנת 2008 חוקק תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל, המעניק הגנת הדיור החלוף גם לנוטלי משכנתאות או במצב של כונס נכסים.

מהי ההגנת הדיור החלוף? מי זכאי לה? ומה משמעותה?
דיור מוגן משמעותו, שבמקרה שהדירה מעוקלת אוג בכינוס נכסים והנושה מבקש להתמנות ככונס נכסים למכור אותה בשל חוב, הדירה תימכר כתפוסה, קרי, שבני הבית לא יפונו, אלא יהפכו להיות שוכרים של הבעלים החדש של הדירה, והם יגורו שם למשך כל ימי חייהם.

דיור חלופי, משמעו שכאשר הדירה מעוקלת, ומבקשים למכור אותה, הנושה צריך לדאוג למימון דמי שכירות בדירה ראויה למשך זמן שייקבע על ידי רשם ההוצאה לפועל ...
bank_006

פומביות הדיון לא פעם יוצרת מצב קשה עבור פושט הרגל במהלך דיונים המתנהלים בענייניו.
הרפורמה שנוהגת בהליכי פשיטת רגל, דורשת, כך נראה, "תיקונים, בלמים ואיזונים". לאחרונה צפיתי בדיוני פשיטת רגל המתנהלים באולמות שונים של שופטים במחוזות שונים, וחשתי התכווצות עבור החייבים. לא בכל מקרה, ולא בכל תיק, אך בתיקים לא מעטים מצאתי את המעמד משפיל וקשה.

פושט הרגל צריך להתחנן על חייו, תוך שהוא שוטח בפני אולם מלא את צרותיו ומצוקותיו. חשבתי לעצמי מה ניתן לעשות כדי שמצד אחד עקרון הפומביות לא ייפגע, ומצד שני, פושטי הרגל לא יושפלו ויאלצו לחשוף את מצוקתם בפני כולם בהליך פשיטת רגל.
bank_0043

בנק ישראל לא מתערב ב תלונה נגד הבנק שהגשתם? לא סוף פסוק.
לקוח הגיש תלונה נגד הבנק לבנק ישראל בעניין סירוב בנק לפתוח לו חשבון. הלקוח טען שאין כל סיבה שלא לפתוח לו חשבון, אך בנק ישראל הודיע לו שהוא לא מתערב בשיקול דעתו של הבנק.

כבוד השופטת סליש הלית, מבית המשפט מחוזי מרכז לא קיבלה את טענת הבנק והורתה לבנק לפתוח החשבון אלא אם כן יחשוף את סיבת הסירוב, ובית המשפט ישתכנע בעצמו שזהו סרוב סביר. אין די בכך שבנק ישראל החליט שלא להתערב כדי שהסירוב ייחשב סביר.

פסק דין חדש שניתן ב-13/12/16 בנוגע תלונה ...
banks

בית המשפט המחוזי בת"א ביטל משכון על חנות של התובע בשל הפרת חובת הגילוי של הבנק בעת שהחתימו על כתב הערבות והמשכון, בכפוף לתשלום של כ-1/3 מסכום הערבות בלבד!

חובות הגילוי של בנק לערב שחתם ערבות לאחר, ו/או משכן לו נכס (נחשב גם לערב) הן חובות גילוי מוגברות. אי הקפדה על חובת הגילוי יכול לאפשר מחיקת חובות לבנקים. חוק הערבות קובע מספר הגנות לערב יחיד או ערב מוגן, ובמקרים לא מעטים, אנו עדים להפרות של הבנק כלפי הערבים בניגוד לדין.

פסקי דין רבים קובעם כללים ברורים וקפדניים כלפי חובות הגילוי של הבנקים. בתי המשפט סבורים כי העוצמה ...
lawyerHelp

נקלעת לחובות לפני שנים רבות, החובות הפכו "מיפלצתיים", לעיתים "גדלו"  במליוני שקלים, התיקים שלך מאוחדים בהוצאה לפועל ב הסדר חוב, אתה משלם את התשלום בשוברים (צו החיוב) שנקבע לך כל חודש בצורה מסודרת (ולפעמים גם לא), התבגרת, כבר מצאת מקום עבודה מסודר, ואתה מעוניין סוף סוף להפוך אדם מן היישוב, להסדיר חובותיך ולנהל לחיים נורמלים, עם יכולת לצאת מהארץ, לנהל חשבון בנק, להחזיק כרטיס אשראי ועוד.

אנו סבורים שהגיע הזמן ל הסדר חוב.
משרדנו עוסק שנים רבות בפתרונות של הסדר חוב מול רשויות ההוצאה לפועל למצבים אלו.
ביכולתנו להציע לך מספר פתרונות, המתאימים לצרכיך. הצעותינו להסדרים ...
16445709_m
בקשה חוזרת ל איחוד תיקים
פסיקות אחרונות בבתי המשפט אינם מאפשרים לחייב שפוזר תיק האיחוד שלו, להגיש בקשה חוזרת ל איחוד תיקים והכרזתו כחייב מוגבל באמצעים.

אנשים שחייבים כסף, בין אם ההליך מצוי ב איחוד תיקים, הוצאה לפועל ובין אם בפשיטת רגל, חייבים לדעת שהימנעות מלמלא אחר צווי בית המשפט או רשמי ההוצאה לפועל, יכולה לדרדר את מצבם ולהפוך אותם לנרדפים, ללא יכולת להשתקם. הדין מצפה מאדם שנקלע לחובות, שימלא אחר צוי החיוב שנקבעו לו, ימלא דוחות מצורפים עם אסמכתאות, ויפעל באופן סדיר וקבוע.

חייבים לעיתים, אינם מבינים את חשיבות הנושא, ואינם מקפידים על מילוי הצווים בצורה מדוייקת.
56439

לפני כשנה וחצי, בספטמבר 2013 נכנסה לתוקפה רפורמה רצינית שעשה הכונס הרשמי, פרופסור דוד האן. רפורמה זו מבורכת מאוד, ומאפשרת לאדם שנקלע לחובות רבים, לאחר כמה שנים לקבל הפטר מחובותיו ולהתחיל בדרך חדשה בלי גיבנת של העבר. יחד עם זאת, פתרון זה אינו מתאים לכל בעיה, ו/או לכל אדם שנקלע לחובות. לעיתים יש פתרונות זולים יותר, נכונים יותר, שיכולים להשיג את אותה התוצאה אך במחיר כבד פחות.
האם עו ד פשיטת רגל יכול להשיג הפטר
לאדם שנכנס להליך פשיטת רגל יש "כתם" עתידי, בדירוג האשראי שלו בבנקים ובמוסדות פיננסיים, כתם שיכול ויעיב על התפתחותו בעתיד. לכן בטרם אתם מחליטים ...
TakeTheMoney
כל אחד מאיתנו יכול להסתבך בסיטואצייה של תביעות חוב
מירוץ החיים והקשיים הרבים בו, מביאים אותנו, לעיתים, ולצערינו, להסתבכות עם תביעות חוב. לעיתים החובות נגרמים בגלל קשיים שלנו, ולעיתים החובות נוצרים עקב ערבות שחתמנו לחבר, אח, הורה, דוד – כי רצינו לעזור לקרוב. ההסתבכות בחובות או תביעות חוב בהוצאה לפועל קשה, ויכולה לגרום לבעיות בהתנהלות החיים אם לא נדע לפעול נכון.

במצב דברים זה, יש לנהוג בצורה נכונה, מדוייקת ומהירה, על מנת לצלוח את התקופה, ולהמשיך לנהל חיים נורמליים עד שיימצא פתרון עומק.

ניהול תביעות חוב
תחילתו של חוב בהוצאה לפועל הינו בפתיחת תיק תביעות חוב עקב שיקים שניתנו ...
kortBell

דיירות מוגנת ב כינוס נכסים גם כאשר הבעלות על דירת המגורים טרם נרשמה בטאבו אלא נרשמה הערת אזהרה בלבד לטובת הבעלים.

עד כה, המצב המשפטי שנקבע בפסק דין " פרימינגר", צמצם את תחולת הזכות לדיירות מוגנת ב כינוס נכסים רק למקרים בהם דירת המגורים רשומה בטאבו בלבד על שם הבעלים כזכות בעלות או חכירה לדורות. מקרים בהם הבעלים לא הספיקו לרשום את הזכות בטאבו, והרישום נעשה באמצעות הערת אזהרה בלבד, לא היו זכאים הבעלים לדיירות מוגנת ב כינוס נכסים.

פסק דין חדש שהתקבל בשבוע שעבר מרחיב את תחולת המקרים בהם יהיו זכאים לדיירות מוגנת בעלי דירה בכינוס ...
bankMoney

בעייתם של הערבים היא גדולה מאוד. בעבר הם חתמו על ערבות לחבר, בן משפחה, עמית לעבודה, וכשעשו שזאת, הם האמינו בכל ליבם שהאדם שחתמו לו ערבות לא יאכזב אותם.

חתימה על ערבות
ברור שאילו היית מעלה על דעתך שאתה הולך לשלם חובו של אחר לא היית מסכים לחתום על ה ערבות. אתה עושה את זה כי לא נעים, כי לפעמים אתה צריך בעצמך, וחושב שכדי לקבל צריך גם לחתום לאחר, (למשל חתימה על ערבות למשכנתא). לפתע, אתה מקבל מכתב מהבנק, דע כי החייב שחתמת לו ערבות אינו משלם את חובו, ואתה צפוי לקבל תביעת בנק, אם לא תפעל ...
2

כדאי לדעת - פוסטים פופולריים מהבלוג
בניית האתר, קידום ושיווק: נקסטמדייה

מייצגת לקוחות נגד בנקים
פרטיים ועסקיים שנקלעו לבעיות כלכליות ונתבעים על ידי בנקים. טיפול בענייני פשיטת רגל, משכנתאות, חשבונות מוגבלים ועוד.

עורכת דין - עפרה שפר

 דבורה הנביאה 22, תל אביב 69350

טל. 03-5499059, נייד: 052-5777353

פקס: 03-5499069

ofralaw@gmail.com


עפרה שפר
, עו"ד - דיני בנקאות

ביכולתינו לסייע לך לצאת מהמצב הקשה ולאפשר לך להבריא את עצמך. בואו נדבר

כתבו אלי