עורכת דין - עפרה שפר - הגנה וייצוג נגד תביעות בנקים
ביכולתינו לעזור לך לצאת מהמצב אליו נקלעת. תביעה מהבנק, זה לא הסוף. יש הרבה מה לעשות. בוא נדבר..

בלוג מאמרים - פשיטת רגל, תביעות בנקים ועוד הרבה

בלוג דיני בנקאות, פשיטת רגל ועודאוסף של פוסטים ומאמרים העוסקים בהגנה מפני תביעות בנקים, פשיטת רגל, כינוס נכסים, איחוד תיקים, טיפול בחובות ועוד. בבלוג זה תמצאו אוסף שנכתב במשך שנים על ידי עורכת דין עפרה שפר וברובו עוסק בנושאים או בסיפורים בהם טיפלה בהצלחה.

a004
שינוי חשוב  של תקנות ההוצאה לפועל לטובת החייבים, ולמען גביה הוגנת
לאחרונה תוקנו תקנות ההוצאה לפועל, ויש בהם כמה שינויים משמעותיים שיכולים להשליך על החייב

תיקון חשוב לדעתי, הוא התיקון בתקנה 28 ג. לפני כן, עורך דין היה רשאי להעביר תיקים לכל עורך דין אחר, באמצעות ייפוי כוח, מבלי שיש לו רשות מפורשת להעברת התיק לעורך דין הספציפי אלא על יסוד יפוי כוח כללי המקנה זכות להעביר תיקים.
כעת, נוסח תיקון לפיו 28ג.  

(א)  לשכת ההוצאה לפועל לא תקבל ייפוי כוח שהועבר לעורך דין אחר, אלא בצירוף הסכמתו הנפרדת והמפורשת של הלקוח בכתב, בהתאם לסעיף 18 לכללי לשכת ...
a003
רשם ההוצאה לפועל בחדרה לא איפשר המשך מימוש דירת מגורים (פינוי דירה) לבקשה שהגיש נושה מעקל
גילוי רגישות מקסים של הרשם הנכבד איתי כרמי למצבו של החייב, ופסיקה חשובה לכל החייבים שהגיעו להסדר עם כונס הנכסים של המשכנתא, כדי למנוע המשך מימוש הדירה או פינוי דירה, וצד שלישי לו חייבים כסף מנסה להכריח את כונס הנכסים להמשיך במימוש הדירה חרף ההסדר.

חייבים מעפולה הפסיקו בשנת 2011 לשלם את המשכנתא, והגישו כנגדם תיק למימוש הדירה. לאחר זמן מסויים, פנו החייבים לוועדה הבינמשרדית, והגיעו להסדר עם הבנק.

במרץ 2016, הגיש זוכה אחר, בתיק המימוש, בקשה למנות כונס נכסים במקום הכונס ...
mus_open_bank_account

פסיקה חדשה בנוגע לחייבים וחובת הבנק להמשיך לנהל חשבון בנק ביתרת זכות, או ב פתיחת חשבון בנק חרף חוב שנתבע בפשיטת רגל בחשבון

שופט בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את טענת בנק דיסקונט שסרב לאפשר לחייבת להמשיך לנהל חשבון בנק שהיה לה לפני שפתחה בהליכי פשיטת רגל, ונותר בו חוב.
השופט קבע כי החוב עד למועד צו הכינוס "מתאפס" שכן הוגשה בגינו תביעת חוב, ומאותו רגע החייבת יכולה לנהל החשבון ביתרות זכות בלבד, אך להישאר עם החשבון הישן, ובבנק בו ניהלה את החשבון. עניין זה שופך אור על נושא פתיחת חשבון בנק או ניהול חשבון קיים.

החייבת ...
Curve_of_smartphone_
בוטל עיקול מיטלטלין לאחר נטילתם, והם הושבו לאשת החייב בשל פגמים שהיו בהליך,
ביטול עיקול מטלטלין אפשרי בהחלט. וגם נקבע כי
פלאפון סמארטפון, טלפון נייד, טאבלט, מחשב נייד, דינו כדין מחשב לעניין עיקול והגנת פרטיות החייב ולכן כדי לעקלו יש לאפשר לבעליו לגבות ולמחוק כל מידע אישי המצוי בו, ואסור ליטול אותו במעמד העיקול ללא התראה בת 10 ימים. אי מתן זכויות אלו לחייב, יכול לאפשר ביטול העיקול.

רשם ההוצאה לפועל בחדרה, אפשר את הליך ביטול עיקול והורה להשיב לאשת החייב שעון שקיבלה במתנה ליום ההולדת 40 וכן הורה להשיב לה את הפלאפון שנלקחו ממנה בעת ביצוע הוצאת מיטלטלין ...
lawyerNote

קבלת הטופס הורוד (לעיתים ירוק) המודיע על קבלת צו פינוי מדירת מגורים הוא דבר מזעזע. כשאדם מקבל צו פינוי הוא מרגיש שתהום נפערת לו מתחת לרגליו, כל עולמו חרב עליו. דעו כי, יש לא מעט כלים לסייע לאנשים שכשלו בתשלומי המשכנתא, או לעיתים, כאשר מונה כונס נכסים במסגרת עיקול על הדירה.

חוק ההוצאה לפועל תוקן בשנים האחרונות, במסגרתו שונה החוק ופעילות כונס נכסים במטרה לסייע לחייבים שאינם מסוגלים לשלם משכנתא, אם באופן זמני, ואם בשל קשיים כלכליים.

חשוב מאוד לא להזניח. מיד כשמקבלים התראות על הפרת ההסכם ו/או אזהרה, יש לפנות לעורך דין על מנת שיסייע לכם ...
blackWhiteLaw

ניתן לעקל כספים ב הוצאה לפועל עד לגובה ערבויות והבטוחות שהעמיד הלקוח לצורך קבלת מסגרת אשראי, גם אם החשבון מצוי ביתרת חובה

פסק דין חדש (תא (ת"א) 2176/08  משה אלבס נ' בנק מזרחי-טפחות בע"מ), המצוי כעת בערעור בבית המשפט העליון, קובע כי הזכות למשיכת יתר על פי הסכם מסגרת אשראי הינה זכות הניתנת לעיקול בגובה הבטוחות והערבויות המוחזקות על ידי הבנק. נטל ההוכחה להוכחת קיומן או אי קיומן של ערבויות בטוחות מוטל על הבנק.

החלטה זו מהפכנית ויש בה להשפיע על שוק האשראי בארץ, כמו גם על חוסר הוודאות לגבי הסכומים המעוקלים, ועל דרך ההתנהלות בחשבון ...
drive_licenes
החלטה חריגה בנוף ניתנה לאחרונה בעניין ביטול רטרואקטיבי של הגבלה על רישיון נהיגה בלשכת ההוצאה לפועל בחיפה.
מדובר בחייב מבוגר, שנפתח כנגדו תיק בשנת 2009. הזוכה הגיש בקשה להגביל את רישיון הנהיגה של החייב, וההגבלה נכנסה לתוקף ביולי 2012. החייב במשך השנים שילם לתיק 250 ₪ אך לא ברצף. כשהגיע מועד חידוש הרישיון, הודיע משרד הרישוי כי הוא מסרב לחדש הרשיון, והחייב נדרש לעבור מבחן עיוני ומעשי. וזאת עקב הגבלה על רשיון נהיגה שיש כנגדו.

החייב יליד 1951, אדם מבוגר שברור לכל שהדרישה לעבור בגיל זה מבחנים לצורך קבלת הרשיון תגרום לו לאבדן הרשיון.

כבוד הרשם ביטל את ...
lawyerHouse

בשנת 2008 חוקק תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל, המעניק הגנת הדיור החלוף גם לנוטלי משכנתאות או במצב של כונס נכסים.

מהי ההגנת הדיור החלוף? מי זכאי לה? ומה משמעותה?
דיור מוגן משמעותו, שבמקרה שהדירה מעוקלת אוג בכינוס נכסים והנושה מבקש להתמנות ככונס נכסים למכור אותה בשל חוב, הדירה תימכר כתפוסה, קרי, שבני הבית לא יפונו, אלא יהפכו להיות שוכרים של הבעלים החדש של הדירה, והם יגורו שם למשך כל ימי חייהם.

דיור חלופי, משמעו שכאשר הדירה מעוקלת, ומבקשים למכור אותה, הנושה צריך לדאוג למימון דמי שכירות בדירה ראויה למשך זמן שייקבע על ידי רשם ההוצאה לפועל ...
bank_006

פומביות הדיון לא פעם יוצרת מצב קשה עבור פושט הרגל במהלך דיונים המתנהלים בענייניו.
הרפורמה שנוהגת בהליכי פשיטת רגל, דורשת, כך נראה, "תיקונים, בלמים ואיזונים". לאחרונה צפיתי בדיוני פשיטת רגל המתנהלים באולמות שונים של שופטים במחוזות שונים, וחשתי התכווצות עבור החייבים. לא בכל מקרה, ולא בכל תיק, אך בתיקים לא מעטים מצאתי את המעמד משפיל וקשה.

פושט הרגל צריך להתחנן על חייו, תוך שהוא שוטח בפני אולם מלא את צרותיו ומצוקותיו. חשבתי לעצמי מה ניתן לעשות כדי שמצד אחד עקרון הפומביות לא ייפגע, ומצד שני, פושטי הרגל לא יושפלו ויאלצו לחשוף את מצוקתם בפני כולם בהליך פשיטת רגל.
bank_0043

בנק ישראל לא מתערב ב תלונה נגד הבנק שהגשתם? לא סוף פסוק.
לקוח הגיש תלונה נגד הבנק לבנק ישראל בעניין סירוב בנק לפתוח לו חשבון. הלקוח טען שאין כל סיבה שלא לפתוח לו חשבון, אך בנק ישראל הודיע לו שהוא לא מתערב בשיקול דעתו של הבנק.

כבוד השופטת סליש הלית, מבית המשפט מחוזי מרכז לא קיבלה את טענת הבנק והורתה לבנק לפתוח החשבון אלא אם כן יחשוף את סיבת הסירוב, ובית המשפט ישתכנע בעצמו שזהו סרוב סביר. אין די בכך שבנק ישראל החליט שלא להתערב כדי שהסירוב ייחשב סביר.

פסק דין חדש שניתן ב-13/12/16 בנוגע תלונה ...
banks

בית המשפט המחוזי בת"א ביטל משכון על חנות של התובע בשל הפרת חובת הגילוי של הבנק בעת שהחתימו על כתב הערבות והמשכון, בכפוף לתשלום של כ-1/3 מסכום הערבות בלבד!

חובות הגילוי של בנק לערב שחתם ערבות לאחר, ו/או משכן לו נכס (נחשב גם לערב) הן חובות גילוי מוגברות. אי הקפדה על חובת הגילוי יכול לאפשר מחיקת חובות לבנקים. חוק הערבות קובע מספר הגנות לערב יחיד או ערב מוגן, ובמקרים לא מעטים, אנו עדים להפרות של הבנק כלפי הערבים בניגוד לדין.

פסקי דין רבים קובעם כללים ברורים וקפדניים כלפי חובות הגילוי של הבנקים. בתי המשפט סבורים כי העוצמה ...
lawyerHelp

נקלעת לחובות לפני שנים רבות, החובות הפכו "מיפלצתיים", לעיתים "גדלו"  במליוני שקלים, התיקים שלך מאוחדים בהוצאה לפועל ב הסדר חוב, אתה משלם את התשלום בשוברים (צו החיוב) שנקבע לך כל חודש בצורה מסודרת (ולפעמים גם לא), התבגרת, כבר מצאת מקום עבודה מסודר, ואתה מעוניין סוף סוף להפוך אדם מן היישוב, להסדיר חובותיך ולנהל לחיים נורמלים, עם יכולת לצאת מהארץ, לנהל חשבון בנק, להחזיק כרטיס אשראי ועוד.

אנו סבורים שהגיע הזמן ל הסדר חוב.
משרדנו עוסק שנים רבות בפתרונות של הסדר חוב מול רשויות ההוצאה לפועל למצבים אלו.
ביכולתנו להציע לך מספר פתרונות, המתאימים לצרכיך. הצעותינו להסדרים ...
16445709_m
בקשה חוזרת ל איחוד תיקים
פסיקות אחרונות בבתי המשפט אינם מאפשרים לחייב שפוזר תיק האיחוד שלו, להגיש בקשה חוזרת ל איחוד תיקים והכרזתו כחייב מוגבל באמצעים.

אנשים שחייבים כסף, בין אם ההליך מצוי ב איחוד תיקים, הוצאה לפועל ובין אם בפשיטת רגל, חייבים לדעת שהימנעות מלמלא אחר צווי בית המשפט או רשמי ההוצאה לפועל, יכולה לדרדר את מצבם ולהפוך אותם לנרדפים, ללא יכולת להשתקם. הדין מצפה מאדם שנקלע לחובות, שימלא אחר צוי החיוב שנקבעו לו, ימלא דוחות מצורפים עם אסמכתאות, ויפעל באופן סדיר וקבוע.

חייבים לעיתים, אינם מבינים את חשיבות הנושא, ואינם מקפידים על מילוי הצווים בצורה מדוייקת.
56439

לפני כשנה וחצי, בספטמבר 2013 נכנסה לתוקפה רפורמה רצינית שעשה הכונס הרשמי, פרופסור דוד האן. רפורמה זו מבורכת מאוד, ומאפשרת לאדם שנקלע לחובות רבים, לאחר כמה שנים לקבל הפטר מחובותיו ולהתחיל בדרך חדשה בלי גיבנת של העבר. יחד עם זאת, פתרון זה אינו מתאים לכל בעיה, ו/או לכל אדם שנקלע לחובות. לעיתים יש פתרונות זולים יותר, נכונים יותר, שיכולים להשיג את אותה התוצאה אך במחיר כבד פחות.
האם עו ד פשיטת רגל יכול להשיג הפטר
לאדם שנכנס להליך פשיטת רגל יש "כתם" עתידי, בדירוג האשראי שלו בבנקים ובמוסדות פיננסיים, כתם שיכול ויעיב על התפתחותו בעתיד. לכן בטרם אתם מחליטים ...
TakeTheMoney
כל אחד מאיתנו יכול להסתבך בסיטואצייה של תביעות חוב
מירוץ החיים והקשיים הרבים בו, מביאים אותנו, לעיתים, ולצערינו, להסתבכות עם תביעות חוב. לעיתים החובות נגרמים בגלל קשיים שלנו, ולעיתים החובות נוצרים עקב ערבות שחתמנו לחבר, אח, הורה, דוד – כי רצינו לעזור לקרוב. ההסתבכות בחובות או תביעות חוב בהוצאה לפועל קשה, ויכולה לגרום לבעיות בהתנהלות החיים אם לא נדע לפעול נכון.

במצב דברים זה, יש לנהוג בצורה נכונה, מדוייקת ומהירה, על מנת לצלוח את התקופה, ולהמשיך לנהל חיים נורמליים עד שיימצא פתרון עומק.

ניהול תביעות חוב
תחילתו של חוב בהוצאה לפועל הינו בפתיחת תיק תביעות חוב עקב שיקים שניתנו ...


| פשיטת רגל || הסדר חוב || מחיקת חובות |

כדאי לדעת - פוסטים פופולריים מהבלוג
בניית האתר, קידום ושיווק: נקסטמדייה

מייצגת לקוחות נגד בנקים
פרטיים ועסקיים שנקלעו לבעיות כלכליות ונתבעים על ידי בנקים. טיפול בענייני פשיטת רגל, משכנתאות, חשבונות מוגבלים ועוד.

עורכת דין - עפרה שפר

 דבורה הנביאה 22, תל אביב 69350

טל. 03-5499059, נייד: 052-5777353

פקס: 03-5499069

ofralaw@gmail.com


עפרה שפר
, עו"ד - דיני בנקאות

ביכולתינו לסייע לך לצאת מהמצב הקשה ולאפשר לך להבריא את עצמך. בואו נדבר

כתבו אלי